วิธีการขอความช่วยเหลือ

หากนายจ้างของคุณละเมิดกฎของโครงการแรงงานข้ามชาติชั่วคราว (Temporary Foreign Worker Program ) หรือกำลังใช้มิให้เป็นอันตรายแก่คุณหรือใครบางคนที่คุณรู้จัก คุณควรรายงานให้ทราบ

โทรหาแผนกบริการของแคนาดา: 1-866-602-9448

  • บริการนี้เป็นความลับ เจ้าหน้าที่แผนกบริการของแคนาดาจะไม่แจ้งนายจ้างของคุณว่าคุณโทรมา
  • คุณสามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่แผนกบริการของแคนาดาได้ในหลายภาษามากกว่า 200 ภาษา
  • คุณสามารถฝากข้อความแบบไม่ระบุชื่อเพื่อรายงานความกังวลของคุณ การโทรทุกสายนั้นถูกรับรองอย่างจริงจังและอาจได้รับการสอบสวน

หากคุณต้องการความช่วยเหลือทันที โปรดโทรหา 9-1-1 หรือติดต่อตำรวจท้องถิ่นของคุณ


แหล่งข้อมูลสำหรับแรงงานด้านการเกษตรและอาหารนานาชา

(จากกระทรวงการเกษตร อาหาร และพัฒนาชนบทของ Ontario)

เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสำหรับคนงานด้านเกษตร-อาหารระหว่างประเทศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม สิทธิของคุณ ความปลอดภัย และอื่นๆ อีกมากมาย


โปสเตอร์ เอกสารแจกจ่าย และเอกสารข้อมูล